Uncategorized | 2023-10-23

Driftstörningar Open Universe

Under vecka 43–45 kommer Open Universe att flytta sitt bredbandsnät i Göteborg till en ny plattform. Den dag din adress flyttas över kan du som har en tjänst via det öppna nätet uppleva avbrott och störningar i dina tjänster.

Open Universe hemsida kan du se mer information samt aktuell tidplan.

 

×