Våga bry dig är ett förhållningssätt som vi på Amlövs vill att både hyresgäster och medarbetare ska anamma för att öka tryggheten i våra hus. Våga bry dig handlar om civilkurage, alltså att alla våga ingripa när man är orolig eller när någon är eller blir utsatt och behöver hjälp. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam. Handlar det om våld i en lägenhet kan det räcka att man som granne ringer på, och sen går tillbaka in i sin lägenhet. Det kan rädda liv.

Är du orolig för att din granne far illa?
Då önskar vi att du gör så här:

Är det en akut eller hotfull situation, ring polis/ambulans på 112

1. Ring på hos din granne och fråga hur det står till
2. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar
3. Behöver du hjälp kväll och natt, ring Störningsjouren på 031–334 12 70
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031-365 00 00

×