Hållbarhet

Vi vill långsiktigt äga och förvalta våra fastigheter och jobbar för en hållbar framtid. Solenergi, utveckling av klimatsmarta hus, utbildning av personal och information till våra hyresgäster om vikten att sortera är några av delarna i vårt långsiktiga miljöarbete.

El märkt med Bra Miljöval

I alla våra fastigheter använder vi oss av el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att elen kommer från förnybara källor och uppfyller hårda miljökrav. En självklarhet för oss.

Intyg för vårt köp av el märkt Bra Miljöval 2022.

 

Solcellsanläggningar

Som en del i vårt långsiktiga miljöarbete har vi investerat i solceller för att kunna skapa el som inte ger några utsläpp. Idag har vi solcellsanläggningar på fyra av våra fastigheter och vi planerar för fler framöver.

Du kan se hur mycket el som produceras på våra solcellsanläggningar: Solvarvsgatan 2-16  Solvarvsgatan 18-26   Solvarvsgatan 28-32  Skäpplandsgatan 1-5

Solcellsanläggning på Solvarvsgatan 2-16

Hebegatan –  Klimatsmart boende

Vår fastighet på Hebegatan byggdes om 2019 och är nu byggt utan ett konventionellt värmesystem. Istället har vi använt extra tjock isolering, byggt en tät konstruktion med energieffektiva fönster, samt installerat en ventilation med värmeåtervinning. På det sättet kan huset hålla värmen trots minusgrader ute, samtidigt som det har en låg energiförbrukning.

Bra materialval och modern teknik bidrar också till att huset kommer hålla en hög boendekomfort långt in i framtiden. Ett boende som är både trivsamt och klimatsmart helt enkelt.

Vår fastighet på Hebegatan 4 byggdes om 2019 och är nu ett klimatsmart hus.

Panncentralen Frölundaborg

Vid vår fastighet på Marklandsgatan ligger Panncentralen Frölundaborg, en ekonomisk förening som vi är en del av. Panncentralen förser sammanlagt cirka 2200 lägenheter i området med bergvärme. Bergvärmeanläggningen har väldigt liten påverkan på miljön då värmepumparna drivs av förnyelsebar el och man tar tillvara på den energin som finns lagrad i berget.

×