Vi stödjer flera viktiga organisationer

Vi på Amlövs vill göra skillnad och stödjer flera organisationer och verksamheter i deras viktiga arbete att skapa ett tryggare och bättre samhälle.

Bris

Vi stödjer Bris och deras viktiga arbete för barn som lever under svåra förhållanden. Bris jobbar för att ge fler barn möjlighet att få en trygg tillvaro.

Läkare utan gränser

Vi stödjer Läkare utan gränser. Se video om detta här.

Stadsmissionen

I Göteborg lever allt för många familjer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med att dela ut mat, kläder och hygienartiklar samt att ordna mötesplatser för gemenskap och stöd.

På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org.

 

Vi bidrar alltid lite extra vid jul.

SOS-barnbyar

Vi stödjer SOS-barnbyar och deras viktiga arbete världen över för alla barns rätt att växa upp i trygghet.

Barncancerfonden

Vi stödjer Barncancerfonden och deras livsviktiga forskning för kampen mot barncancer.

Cancerfonden

Vi stödjer Cancerfonden och deras livsviktiga forskning för kampen mot cancer.

Vi stöttar Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Den pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas, samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

UNHCR

Vi stödjer UNHCR som hjälper människor på flykt världen över.

 

×