Hyresgästundersökning 2023

Regelbundet får du som bor hos oss möjligheten att delta i en enkätundersökning som vi utför tillsammans med AktivBo. Du får bland annat svara på hur du trivs med din lägenhet, ditt bostadsområde och med oss som hyresvärd.

Din åsikt är väldigt viktig för oss och genom enkäten får vi veta vad du tycker att vi gör bra, men också vad vi kan förbättra och utveckla. Med hjälp av enkätsvaren skapar vi handlingsplaner för vårt förbättringsarbete.

Enkätsvaren delas upp i fyra olika delar, Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs där resultatet av dem  tillsammans bildar ett så kallat serviceindex. Vårt senaste resultat blev 88,9 % vilket är vårt bästa resultat någonsin.

Detta visar att våra hyresgäster trivs med oss som hyresvärd och kan rekommendera oss till andra, vilket gör oss mycket glada och stolta.

×