Uncategorized | 2021-05-10

Com Hem blir Tele2

Många av våra fastigheter är anslutna till Com Hem. Com hem har nu gått ihop med Tele2.

Läs mer på Tele2:s hemsida.

×