I mars 2022 påbörjade vi en grundförstärkning av vår fastighet på Daltorpsgatan 23–25. I december 2022 är grundförstärkningen klar. I samband med återställandet av fastigheten kommer vi att passa på att utföra en del förbättringsåtgärder:

  • Helrenovering av tvättstugan och torkrum. Vi renoverar tvättstugan med nytt kakel & klinker och bygger ett nytt torkrum i anslutning till detta. Tvättstugan får en ny dörr och ett elektroniskt bokningssystem. Vi kompletterar också med en ny tvättmaskin.
  • Nya lägenhetsförråd. Vi bygger nya lägenhetsförråd av nätpanel. Dessa ger bra ljus och god ventilation i kombination med hög säkerhetsnivå mot vandalism eller inbrott.
  • Renovering av källaren. Vi målningsrenoverar väggar och tak, lägger klinker i gångar och cykelrum samt bygger nya platser för barnvagnar. Vi drar även om all el i källaren och kompletterar med ny belysning.
  • Renovering av trapphus. Vi målningsrenoverar trapphusen, byter handledare och installerar ny belysning. Sprickor i trappans terazzobeläggning lagas. Vi byter även entrédörren till trapphuset.
  • Ny porttelefon och låsbyte till elektroniskt lås. Vi byter ut porttelefonen och byter samtliga lås till både källare och lägenheterna. Låsen blir ett digitalt låssystem (Iloq) där man enkelt kan programmera bort behörigheten på en nyckel om den skulle gå förlorad.
  • Vi har skrivit avtal med Telia för att installera ett öppet bredbandsnät. Hyresgästerna kan sedan själva välja den tjänst som passar dem bäst från en eller flera av de konkurrerande tjänsteleverantörerna i nätet.
  • Utemiljö & fasadtvätt. Senare till våren ska vi även se över och förbättra utemiljön runt huset med t.ex. nya grillplatser. Fasaden kommer också att tvättas.

 

Återställnings-och förbättringsåtgärderna förväntas stå klara under vintern/våren 2023.

×