Upprustning av utemiljön på Karneolgatan

Karneolgatans innergård används väl av hyresgästerna. För att göra den extra trivsam utförde vi under hösten/vintern 2022 en upprustning av innergården.

Upprustningen innebar:

  • Ny belysning
  • Nya planteringar
  • Nya stenar och plattor
  • Ny asfalt
  • Nya sittgrupper och bänkar
  • Nya papperskorgar
  • Odlingslådor
  • Bättre tillgänglighet in till trapphusen
  • Ny stenläggning i cykelhuset samt nytt tak över cykelställ

Upprustningen stod klar i januari 2023.

×