Nya vindslägenheter på Karlagatan

På Karlagatan 22 A-B i Lunden byggde vi under 2021 om vindslägenheterna i huset till större genom att använda oss utav outnyttjade ytor på vinden. Vi utförde också åtgärder i husets alla lägenheter för att erbjuda en bättre boendekvalité. En del av åtgärderna hade inte gjorts sedan huset byggdes år 1958 och är sedvanligt underhåll, medan en del av åtgärderna var moderniseringar och uppgraderingar.

  • Byggnation av nya vindslägenheter: Huset fick en helt ny takkonstruktion samt nya lägenheter på hela vindsplanet. Här blev två ettor till tvåor och två tvåor blev till fyror. Lägenheternas stod inflyttningsklara i december 2021.

  • Nya källarförråd samt renovering av källarplanet: Vi renoverade upp i källaren och byggde nya säkra Troax förråd.

 

  • Fönsterbyte: Vi bytte ut befintliga fönster och balkongdörrar till nya 3-glas fönster. Detta medför en bättre ljudmiljö, förhindrar drag och kallras samt gör det lättare att putsa fönster. De är också energieffektiva och bra för miljön. Nya persienner har satts in i alla fönster.

 

  • Installation av passagesystem, nya porttelefoner och digital tvättstugebokning med webb(app)bokning: För att förbättra fastighetens skalskydd, få kontroll på nycklar samt modernisera tvättstugebokningen med webb/app funktion installerade vi ett komplett passagesystem. Denna installation förbättrar också tryggheten i fastigheten.

 

  • Ny elinstallation: Vi bytte ut el-centralen och installerade jordfelsbrytare, drog om samtliga kablar och bytte ut strömbrytare och eluttag samt kompletterade upp med uttag så att det blir en modern standard. Vi satte även ett el-uttag på balkongen.

 

  • Ny ventilation: För att förbättra inomhusklimatet installerades en mekanisk frånluftsventilation. Vi bytte också ut väggventilerna till en modernare variant med termostatfunktion.

 

  • Åtgärder på elementen: Termostatventiler och termostat till elementen byttes ut. Detta medför en jämnare temperatur i lägenheten vintertid.

 

  • Renovering av trapphus: Vi renoverade upp trapphusen samt monterar nya handledare i oljad ek.

Projektet stod klart i december 2021.

×