Nya vindslägenheter på Karlagatan

Ombyggnad Karlagatan 2021

På Karlagatan 22 A-B i Lunden bygger vi om vindslägenheterna i huset till större genom att använda oss utav outnyttjade ytor på vinden. Vi utför också åtgärder i husets alla lägenheter för att erbjuda en bättre boendekvalité. En del av de planerade åtgärderna har inte gjorts sedan huset byggdes år 1958 och är sedvanligt underhåll, men en del av åtgärderna är moderniseringar och uppgraderingar.

  • Byggnation av nya vindslägenheter: Huset får en helt ny takkonstruktion samt nya lägenheter på hela vindsplanet.

 

  • Nya källarförråd samt renovering av källarplanet: Vi renoverar upp i källaren och bygger nya säkra Troax förråd.

 

  • Fönsterbyte: Vi byter ut befintliga fönster och balkongdörrar till nya 3-glas fönster. Detta ger en bättre ljudmiljö, förhindrar drag och kallras samt gör det lättare att putsa fönster. De är också energieffektiva och bra för miljön. Nya persienner sätts in i alla fönster.

 

  • Installation av passagesystem, nya porttelefoner och digital tvättstugebokning med webb(app)bokning: För att förbättra fastighetens skalskydd, få kontroll på nycklar samt modernisera tvättstugebokningen med webb/app funktion installerar vi ett komplett passagesystem. Denna installation förbättrar också tryggheten i fastigheten.

 

  • Ny elinstallation: Vi byter ut el-centralen och installerar jordfelsbrytare, drar om samtliga kablar och byter ut strömbrytare och eluttag samt kompletterar upp med uttag så att det blir en modern standard. Vi sätter även ett el-uttag på balkongen.

 

  • Ny ventilation: För att förbättra inomhusklimatet installeras en mekanisk frånluftsventilation. Vi byter också ut väggventilerna till en modernare variant med termostatfunktion.

 

  • Åtgärder på elementen: Termostatventiler och termostat till elementen byts ut. Detta medför en jämnare temperatur i lägenheten vintertid.

 

  • Renovering av trapphus: Vi renoverar upp trapphusen samt monterar nya handledare i oljad ek.

 

Projektet är klart under 2021.

×