Upprustad utemiljö i Kortedala

I samband med ombyggnaden av våra fastigheter i Kortedala rustade vi upp utemiljön. Här ville vi skapa en röd tråd genom gården med en genomtänkt gestaltning. Vi ville att gården skulle inspirera till rörelse, aktivitet och sociala möten för alla oavsett ålder. Idag är gården en spännande och vacker miljö som både vi och våra hyresgäster är stolta över.

Belysning
Vi jobbade mycket med belysningen i området för att öka tryggheten. Idag är det betydligt mer belysning än tidigare vilket gör området både tryggare och mer trivsamt.

Något för alla
Här finns nu något för alla åldrar så som lekplats, basketplan, parkour-bana, boulebana, odlingslotter och grillplatser.

Den upprustade utemiljön stod klar våren 2020.

×