Vi stöttar Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Den pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas, samt påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

Det rosa bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer.

×