Uncategorized | 2022-03-21

Skyddrum

Just nu är det många som har frågor om skyddsrum i fastigheterna.

Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har tillsyn av skyddsrummen och på deras hemsida kan du se en karta över vart skyddsrummen finns samt se frågor och svar som rör skyddsrum.

Här kan du se MSB:s skyddsrumskarta.

Här kan du se frågor och svar som rör skyddsrum.

×