Uncategorized | 2021-11-05

Ett riktigt hem i jul!

Medan julen förenar många familjer, kämpar andra med att hålla ihop den. Därför stöttar vi på Amlövs SOS Barnbyar och deras arbete med att ge fler barn ett riktigt hem. Där det finns en vuxen som kan ta hand om dem, idag och i morgon.

Tillsammans kan vi se till att barn i utsatthet har ett hem som är tryggt att komma hem till – ett riktigt hem.

×