Trivselregler

I ett flerfamiljshus är det viktigt att både du och dina grannar visar hänsyn till varandra. För att hålla en god trivsel och gemenskap i huset är det viktigt att du både känner till och följer de trivselregler som finns.

Ljudnivå- och störningar

Som boende i ett flerfamiljshus får du räkna med att ibland höra dina grannar. Självklart behöver alla i huset visa hänsyn och inte utsätta sina grannar för störningar som försämrar bostadsmiljön. Det kan till exempel gälla spelning av musik, diskussioner eller TV på hög volym. Under kvällar, nätter och tidiga morgnar (ca kl. 22.00–08.00) är det självklart extra viktigt att tänka på ljudnivån, men tänk på att visa hänsyn under dygnets alla timmar.

Vi är anslutna till Störningsjouren som du alltid kan kontakta om en akut störning skulle uppstå i huset. En akut störning kan t.ex. vara en fest som spårar ut, extremt hög musik eller grannosämja. Störningsjouren kontaktar du via SOS-alarm på tel. 031-334 12 70. Den hyresgäst som orsakat en störning blir ersättningsskyldig för störningsjourens utryckning. (Upprepande störningar kan även leda till att man blir av med sitt hyreskontrakt.)

Sopor

Det är självklart förbjudet att ställa din soppåse utanför lägenhetsdörren, även under en kort period. Det blir otrevligt för dina grannar och kan medföra fläckar som inte går att ta bort. Förvara dina sopor i din lägenhet innan du slänger dem i de avsedda sopkärlen.

När det gäller grovsopor som t.ex. möbler och ej brukbara cyklar, lämnas detta till återvinningscentralen.  Vi brukar årligen erbjuda dig som bor hos oss möjligheten att slänga dina grovsopor i en container på gården, separat info kommer när det är dags för detta.

Trapphus och källare

För allas trevnad och säkerhet är det viktigt att hålla rent efter sig i allmänna utrymmen så som trapphus, tvättstuga och källare.  Du får därför inte ställa föremål som barnvagnar, pulkor, cyklar eller annat i trapphusen, entréerna eller källargångarna.  Föremål som står felaktigt kan blockera framkomligheten vid brand, sjuktransporter samt förhindra trappstädning.

Rökning

Som hyresvärd eftersträvar vi en rökfri miljö i våra hus och bostadsområden. Det bästa för både trivseln och våra hyresgästers hälsa vore om rökning inte förekommer alls. Du som röker måste visa hänsyn till dina grannar. Detta genom att undvika att röka på balkongen, utanför entréerna eller med fönstret öppet, då röken lätt sprider sig in till dina grannar. Det är också förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen som tvättstuga, cykelrum och trapphus.

1 juli 2019 kom nya och utökade regler gällande rökförbudet i Sverige och gäller nu även på allmänna lekplatser samt utanför lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde.

Balkong och uteplats

Har du balkong eller uteplats ses detta som en del av din bostad och du är ansvarig att vårda denna, precis som din lägenhet, väl. Din balkong eller uteplats får inte användas som förråd eller avställningsplats.

Vid vattning av blommor behöver du vara noga med att vattnet inte hamnar på grannen unders balkong. Har du blomlådor måste dessa av säkerhetsskäl sättas på insidan av balkongräcket.

Det är inte tillåtet att göra åverkan på balkongen eller dess tillhörande väggar och inte heller ändra fasadens utseende.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på din balkong. Det kan innebära en brandrisk och matos kan störa dina grannar. Har du en elgrill är det okej så länge inte oset stör dina grannar.

Vi hänvisar dig i första hand till våra utsatta grillplatser och ber dig att alltid visa hänsyn när du grillar. Glöm inte att städa efter dig när du grillat klart och släng inte glödande kol då det finns risk för brand.

Grillplats på Solvarvsgatan i Kortedala.

Husdjur

Du som har husdjur ansvarar för att hålla uppsikt över detta så att inte ditt husdjur stör grannar eller förorenar lekplats, gård eller andra utrymmen vid fastigheten. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten och får inte heller rastas på gården.

Tvättstugan

I tvättstugan är det viktigt att du alltid städar noggrant efter dig och respekterar dina grannars bokade tvättider. Följ de städinstruktioner som finns för tvättstugan efter avlutat tvättpass.

 Stort tack för att du visar hänsyn till dina grannar och bidrar till en trivsam boendemiljö!

×